Behöver du bry dig om lokalanpassning?

Har du hittat en lokal där du vill starta en verksamhet? Grattis! Det är dock sällan som en lokal kan användas direkt till ett nytt ändamål. Ofta måste den anpassas till den nya verksamheten på ett eller annat sätt. Det gäller bl.a. om ni ska ha levande musik i lokalen.

Känner du till begreppet lokalanpassning? Det handlar helt enkelt om när en lokal anpassas till en ny hyresgäst. Det kan handla om exempelvis:

  • Att installera lämplig ventilation och fettavskiljare, när en butikslokal ska omvandlas till restaurang.
  • Att ljudisolera en lokal bättre, om det ska spelas musik i den.
  • Att flytta väggar, för att skapa ett kontorslandskap eller dela upp en lokal i mindre rum.
Lokalanpassning

Några exempel på lokalanpassning

Ingen kan veta hur många användningsområden en lokal kommer att ha under sin livstid. Med största sannolikhet kommer den att genomgå flera lokalanpassningar. I Jönköping anpassades för några år sedan en lokal som tidigare hade rymt en sportaffär, till att istället rymma skollokaler. Anledningen är att många skolor och förskolor behövde nya lokaler, och då fick kommunen anpassa lokaler som fanns tillgängliga.

En lokalanpassning kan också dra ut på tiden. I Hökarängen i södra Stockholm skulle en restaurang öppna i lokaler som tidigare inrymt en järnaffär. Arbetet drog dock ut på tiden, och sedan kom Covid 19-pandemin. Nu vet ingen när verksamheten kan öppna. 

 Tänk på det här vid lokalanpassning

Om du vill starta en verksamhet med musik, och har hittat en lämplig lokal, är nästa fråga vad du ska ha där, förutom musiken. Ska du servera mat? Vill du servera alkohol? Detta ställer olika krav på lokalen. Du bör kontakta kommunen i ett tidigt skede, för att ta reda på vilka krav som kommer att ställas. Kanske kommer du att behöva revidera dina ursprungliga planer, när du får veta hur långtgående kraven på anpassning av lokalerna är.